دلو 13 1401

لغمان: بیس دشمن در ولسوالی قرغه یی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر بیس دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت 5 عصر امروز درمنطقه شیهدان صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.
خبرمی گوید که بعدا هلیکوپتر نوع امبولانس وارد منطقه شد واجساد کشته وزخمی شان را انتقال داد.
2015-05-31

Related posts