دلو 13 1401

قومندان جهادی ولسوالی شاجوی ولایت بااشتراک حدود هزارتن ازمجاهدین باامیر تازء تعیین شده امارت اسلامی اعلام بیعت کرد

ازولایت زابل خبر رسیده است که مراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت امیرالمؤمنین ملامحمد عمرمجاهد ( رحمه الله ) درولسوالی شاجوی این ولایت برگزار گردید .

درمراسمی که به همین منظور درمربوطات ولسوالی مذکور برگزار شد ، هزاران نفر ازمجاهدین اشتراک داشتند .

اشتراک کنندگان برای امیر المؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه روح اش اتحاف دعا کردند وبعد ازختم قرآن ودعا ملاعبدالله حبیب قومندان جهادی ولسوالی مذکور به نمایندگی ازمجاهدین متدین وغیور ولسوالی مذکور با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( الحاج ملااخترمحمد منصور ) بیعت خویش را ابراز نموده ودرپیشبرد امور جهادی تحت قیادت امیرتازهء مذکور به هر حکم شرعی لبیک گفتند .

لازم به ذکرست که روز گذشته بردار شهید ملاروزی خان ( عاکف ) حاحی عاکف صاحب نیز به نمایندگی مجاهدین خویش با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی بیعت خویش را اعلان کرد.

Related posts