دلو 12 1401

قندهار : 3 اربکی در خاکریز کشته شدند

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که عصر روزگذشته در منطقۀ دب خاکریز ولسوالی خاکریز ، یک تن اربکی – عمر جان – هدف انفجار ماین قرار گرفته و جابجا بهلاکت رسیده است .

در همین حال امروز صبح ، ملیشه های دیگر اربکی بقصد معلوم نمودن نوعیت انفجار به محل رسیدند که انفجار سنگین دیگری صورت گرفت و 2 اربکی در اثر آن جابجا بهلاکت رسیدند .

2015/8/25

Related posts