دلو 13 1401

قندهار : 2 موتر زرهی دشمن درمیوند نابود گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز ، 2 موتر زرهی دشمن درمنطقه شنه سرک ازمربوطات ولسوالی میوند هدف انفجارات ماین قرار گرفته است .

دراین انفجارات  هردو موتر زرهی دشمن کاملا تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/7/23

Related posts