دلو 18 1401

قندهار : 2 عسکر اجیر در میوند بقتل رسیدند

امروز حوالی ساعت 9 صبح ، در منطقۀ شنه سرک ولسوالی میوند ولایت قندهار، گزمۀ پیادۀ عساکر اردوی اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات 2 عسکر اجیر جابجا بهلاکت رسیده و متباقی موفق بفرار شدند .

2015/8/27

Related posts