دلو 09 1401

قندهار : 13 تن از اجیران داخلی در شاه ولیکوت کشته و زخمی شدند

از ولایت قندهار خبر رسیده است که امروز حوالی ساعت 6 عصر، در منطقۀ وچ باختو ولسوالی شاه ولیکوت ، یک پوستۀ ملیشه های اربکی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات ، نیروهای کمکی دشمن بمنطقه رسیدند که یک موتر زرهی آنان هدف انفجار ماین قرار گرفت .

در این انفجارها و حملات مسلحانه ، 13 تن از اجیران داخلی کشته و زخمی شده اند.

2015/6/4

Related posts