دلو 13 1401

قندهار : یک موتر زرهی دشمن درشورآبک شکار ماین گردید

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز ، یک موتر زرهی عساکر سرحدی اجیر درمنطقه سروچاهان ازمربوطات ولسوالی شورآبک هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

2015/8/8

Related posts