دلو 12 1401

قندهار : یک موتر زرهی اجیران داخلی در میوند منفجر شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که شام روز گذشته یک موتر زرهی دشمن اجیر در منطقۀ کلانکیچی ولسوالی میوند هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

د راین انفجار موتر دشمن کاملا تخریب گردید وتمام سرنشینان اجیر آن کشته و زخمی شدند .

2015/5/26

Related posts