دلو 13 1401

قندهار : یک قومندان دشمن در معروف بشدت زخمی شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ ناوۀ ولسوالی معروف، یک قومندان اربکی – عبدالله – هنگامی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در صدد خنثی کردن ماین بود .

در این انفجار نامبرده بشدت زخمی گردید بطوری که یک دستش قطع گردیده و چهره و چشمانش بشدت آسیب دیدند .

2015/8/29

Related posts