دلو 18 1401

قندهار : یک قومندان بهمراه 2 محافظش در شورابک مجروح شد

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، در منطقۀ سروچاهان ولسوالی شورابک ، موتر رینجر قومندان کندک – قسیم – هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار موتر دشمن تخریب گردید و نامبرده بهمراه 2 محافظش بشدت زخمی گردید که پس از آن به میدان هوایی قندهار منتقل گردید .

2015/6/1

Related posts