دلو 14 1401

قندهار : هلاکت 2 عسکر اجیر درمیوند

ازولایت قندهار خبر رسیده است که شام روز گذشته ، 2 عسکر اردوی اجیر درمنطقه شنه سرک ازمربوطات ولسوالی میوند هدف سلاح دراگانوف مجاهدین قرار گرفته وهردو جابجا کشته شده اند .

2015/8/19

Related posts