دلو 09 1401

قندهار : هلاکت یک قومندان دشمن درشاولی کوت

ازولایت قندهار خبر رسیده است که بامداد امروز ، یک قومندان ملیشه های اربکی ( جمیل ) درمنطقه خان بلاغ ازمربوطات ولسوالی شاولی کوت مورد حمله مسلحانه مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

دراین حمله قومندان مذکور بامحافظش جابجا کشته شده ویک میل کلاشنکوف ویک کمبر بند شان  بغنیمت مجاهدین درآمده است .

ازسوی دیگر که روز گذشته یک تن اربکی درمنطقه مذکور تسلیم شد واربکی های دیگر پوستۀ شان را تخلیه کرده وازمنطقه پا بفرار گذاشته اند .

2015/6/12

 

Related posts