دلو 13 1401

قندهار : هلاکت  یک قومندان دشمن دربولدک

ازولایت قندهار خبر رسیده است که حوالی ساعت 8 بجه صبح روز گذشته ،  قومندان عساکر سرحدی دشمن ( جلال عثمانزی )  درمنطقه ویش ازمربوطات ولسوالی بولدک  ازسوی یک تن ازمجاهدین قهرمان امارت اسلامی بضرب گلوله  بهلاکت رسیده است .

خبرمی فزاید که پس ازین حمله مجاهد قهرمان ازسوی اجیران دگیر نیز بشهادت رسیده است .

تقبله الله

2015/7/24

Related posts