دلو 14 1401

قندهار : مجاهد نفوذی 2 عسکر دشمن را درنیش بهلاکت رساند

ازولایت قندهار خبر رسیده است که  دو روز قبل درجریان عملیات بهاری ” العـــــــزم ”  یک تن ازمجاهدین نفوذی امارت اسلامی  در ولسوالی نیش این ولایت اجیران داخلی را مورد حمله مسلحانه قرارداده است .

به اساس خبر ، مجاهد نفوذی درمربوطات ولسوالی مذکور دریک پوستۀ امنیتی دشمن  میل سلاح خویش را بسوی عساکر پوسته قرار گرفته و2 تن ازآنان را جابجا بهلاکت رسانده و2 دیگر را مرگبار زخمی کرده است .

لازم به ذکرست که  دو روز قبل  درتاریخ 9 جون  یک تن ازمجاهدین نفوذی امارت اسلامی    3 عسکر اجیر را درمرکز ولسوالی شینکی ولایت زابل بهلاکت رساند وسپس با یک پیکا ، یک میل کلاشنکوف ودو پایه مخابره بخیر وسلامت بنزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشت .

همچنان در تاریخ 7 جون سال جاری  یک تن ازمجاهدین نفوذی امارت اسلامی ( احمدشاه )  2 تن پولیس اجیر را درمنطقه پشمکی ازمربوطات ولسوالی بالالوک ولایت فراه درحمله مشابه  بهلاکت رساند وسپس با یک دهشکه ، یک پیکا ، یک قبضه راکت ، دو سلاح چلتر ، یک میل کلاشنکوف ویک عراده موتر نوع کرولا به نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشت .

همچنان چند روز قبل 2 تن ازمجاهدین نفوذی امارت اسلامی  ، 5 تن اربکی را درمنطقه کیدو ازمربوطات ولسوالی خاکریز ولایت قندهار  بهلاکت رساندند وسپس بایک دهشکه ، یک پیکا ، یک قبضه راکت ، دو میل کلاشنکوف ودیگر مهمات  به نزد مجاهدین امارت اسلامی باز گشتند .

2015/6/11

 

Related posts