دلو 13 1401

قندهار : دو موتر زرهی دشمن اجیر در غورک تخریب گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در منطقۀ کلاماشای ولسوالی غورک ، گزمۀ پیادۀ عساکر اجیر هدف 3 انفجار پی در پی قرار گرفته که در اثر آن به دشمن تلفات سنگین مالی و جانی وارد گردیده است .
شاهدان عینی می گویند که دشمن اجساد عساکر مقتول و زخمی های خویش را توسط هلی کاپتر از منطقه انتقال داده است .
همچنین در منطقۀ سرخوبیب این ولسوالی ، یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند .
همپنین پری روز در منطقۀ چهارپایاو این ولسوالی یک موتر زرهی دشمن اجیر هدف انفجار مشابه ماین قرار گرفته و کاملا منهدم گردیده است و تمام سرنشینان آن کشته و زخمی شده اند .
2015/7/17

Related posts