دلو 09 1401

قندز: 9 عسکردشمن درنزدیک مرکز کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر اردوی اجیر در مناطق خزانه، جاجی، لودین، گارک نزدیک مرکزولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری صبح دیروز بر آنعده عساکر دشمن صورت گرفت که غرض عملیات وارد آن منطقه شدند، نبرد تا8 شب ادامه یافت که دراثران، 9 عسکرکشته و8 تن دیگر زخمی شدند و3 تن ازمجاهدین نیز جراحت برداشته اند.

Related posts