دلو 09 1401

قندز: 5 قریه در خان آباد فتح و6 تن اربکی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر مزدور در ولسوالی خان آبا ولایت قندز حمله کردند.

حمله ساعت 4 صبح امروز صورت گرفت وتا 9 قبل ازظهر ادامه یافت که در نتیجه ان، 6 عسکر واربکی کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

و5 قریه بنام های قشلاق دیوانه، قریه حاجی مرجان، قریه معلم صاحب دین، قریه نورخان وقریه یمچکی کاملا از لوث دشمن پاکسازی گردید. ویک تن ازمجاهدین نیز شهید ویک تن دیگر زخم برداشت، تقبله الله

Related posts