دلو 13 1401

قندز: 4 پوسته ومنطقه وسیعی در قلعه زال فتح ومقر ولسوالی محاصره میباشد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 4 پوسته دشمن را در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز با یک منطقه وسعی فتح نمودند.

منطقه یاد شده از ظلم آباد تا تربوزگذر طی عملیات تصفوی که ساعت 12 ظهر دیروز آغاز گردید وتا پایان روز ادامه یافت، کاملا از لوث دشمن با 4 پوسته امنیتی فتح گردید.

خبرمیگوید که مجاهدین فعلا به مرکز آن ولسوالی رسیده اند وعساکر وپولیس مزدور را در ساختمان ولسوالی محاصره نموده اند که در نتیجه نبرد های متذکره 6 عسکر تاکنون کشته وبشمول قومندان نبی گیچی اربکی 9 تن دیگر زخمی شدند ویک تن ازمجاهدین شهید ویک تن دیگر مجروح گردیده است.

Related posts