دلو 09 1401

قندز: 4 پوسته دیگر دشمن در قلعه زال فتح و4 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم 4 پوسته دیگر دشمن را در ولسوالی قلعه زال ولایت قندز فتح گردید.

پوسته های یاد شده که منطقه بربوزگذر نزدیک بازار آن ولسوالی موقعیت داشت وکاملا در جریان امروز محاصره بودند وناوقت ظهر همه آنان از پوسته ها پای فرار نهادند و4 عسکر کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

خبرمیگوید که مجاهدین 6 عراده موتر سایکل، یک راکت، یک چانته، 23 مرمی راکت، 6 عدد بم دستی، 1930 مرمی پیکا، 932 مرمی کلاشنکوف، یک سولر، 3 عدد بیتری ومقادیر زیاد مهمات دیگر وسامالان به دست مجاهدین غنیمت افتیده است.

Related posts