دلو 14 1401

قندز: 3 عسکردر چهاردره با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 3 عسکردر ولسوالی چهاردره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند که در جمع آنان هریک عبدالحلیم فرزند عبدالعلی، عبدالنسیم فرزند گیردی وحبیب الله فرزند عبدالرحمن شامل میباشند.

Related posts