دلو 14 1401

قندز: 25 عسکر واربکی در چهاردره با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 25 عسکر واربکی در ولسوالی چهاردره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکر واربکی های یاد هریک هریک، محمدالله، مطیع الله، احمد شاه، حبیب الرحمن، حاجی شیرمحمد، میرویس، فاروق، رحمت الله، محیب الله، محمد اسماعیل، محمد اسماعیل، شفیق الله، شیرآغا، اسدالله، عبدالحمید، عبدالله،نورالله، بهرالدین، محمد نور، سیدنظر ومحمد الدین درتشکیلات اردوی اجیر عسکر، وقومندان الکریم، محمد ابراهیم، محمد بشیر، رحمت الله وجمعه الدین اربکی ها دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ارمزو با مجاهدین پیوستند.
2015-05-31

Related posts