دلو 13 1401

قندز: 2 عسکر در علی اباد با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 2 عسکر در ولسوالی علی آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکر یاد شده هریک جهانگیر فرزند عبدالغفار ومسعود فرزند جمال الدین درمنطقه میر شیخ ظهر دیروز با مجاهدین پیوستند.
2015-05-30

Related posts