دلو 12 1401

قندز: 2 عسکردر دشت ارچی کشته وتعرض دشمن عقب زده شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکر دشمن در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری شام دیروز درمربوطات دراوزه کن هنگام صورت گرفت که عساکردشمن بر مواضع مجاهدین حمله تعرضی نمودند که دراثران، 2 عسکر کشته ویک تن دیگرزخم برداشت ومتباقی عساکردشمن پای به فرار نهادند. ویک تن ازمجاهدین نیز زخمی گردیده است.

Related posts