دلو 13 1401

قندز: عساکردشمن در علی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن در منطقه ظاهریان ولسوالی علی اباد ولایت قندز حمله کردند.

حمله ناوقت دیشب صورت گرفت ،نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما از اثر تاریکی شب رقم آن به دست نه امده است.

Related posts