دلو 12 1401

قندز: دراثر یک انفجار در چهاردره بشمول مدیر ماموریت 5 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز درمنطقه منار صرت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts