دلو 13 1401

قندز: دراثر یک انفجار در چهاردره بشمول مدیر ماموریت 5 عسکرکشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین در نزدیک پل منطقه زاخیل ولسوالی چهاردره ولایت قندز ، عساکر مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروزصورت گرفت که دراثران، بشمول مدیر ماموریت سمت ماین پاکی 3 تن زخمی ویک تن دیگر بهلاکت رسید.

Related posts