دلو 12 1401

قندز: دراثریک انفجار درنزدیک مرکز، قومندان با 2 تن اربکی اش کشته شدند

به اساس خبر، دراثریک انفجار درنزدیک مرکزولایت قندز قومندان الانظر اربکی با 2 تن از افراد اش کشته شدند.

انفجار ساعت 9 صبح امروز درمنطقه تیلاوکی صورت گرفت.

Related posts