دلو 14 1401

قسمت دوم اخبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/6/6

بامیان: 2 رینجر در کهمرد نابود گردید و11 عسکردران کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر کاروان دشمن در منطقه شهر بلاق وکریمک ولسوالی کهمرد ولایت بامیان حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، 2 عراده رینجر دشمن به آتش کشیده شد و11 عسکر دران کشته وزخمی شدند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

یک عسکر در ولسوالی سیداباد به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برعساکردشمن در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر امروز درمنطقه عبدالمحی الدین صورت گرفت که دراثران، یک عسکردشمن کشته ویک تن دیگرزخمی گردید.

2015-06-06

—————————————————————————————-

میدان وردگ: ماین در نرخ یک تن پولیس را به قتل رساند

به اساس خبر، ماین در منطقه خواجه بازار ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ، پولیس پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-06-06

—————————————————————————————-

کنر: 2 پوسته دشمن در چپه دره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر 2 پوسته دشمن در ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه برجی کانی وترنیک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت ومدت زیادی ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما تفصیلات ان به دست نه امده است.

2015-06-06

—————————————————————————————-

قندز: یک تن اربکی در خان آباد با مجاهدین پیوست

به اساس خبر،  یک تن اربکی در ولسوالی خان آباد ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی پیوست.

اربکی یاد شده صدیق فرزند سهر گل دریروز درمنطقه دولت زی با مجاهدین یکجا گردید.

2015-06-06

—————————————————————————————-

ماین درولسوالی زرمت یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در منطقه گولالگو ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکردشمن کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

2015-06-06

—————————————————————————————-

دراثر انفجار بریک رینجر در شهر کابل، 3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک عراده رینجر اردوی اجیر در منطقه ارزان قیمت مربوطات شهر کابل شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و3 عسکردران جابجا کشته شدند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

پکتیا: کمپاین دشمن در زرمت، با هشتاد دو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بالای کمپاین اردوی مزدور در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا حمله کردند.

حمله شام امروز درمنطقه کولالگو با سلاح نوع هشتاد دو صورت گرفت اما درمورد تلفات جانی دشمن دقیقا معلومات بدست نه امده است.

2015-06-06

Related posts