دلو 10 1401

قسمت اول خبار باقی مانده دیروز مورخ 2015/6/6

کنر: مقر ولسوالی شیگل مورد حمله سلاح ثقیله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی شیگل ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز آغاز گردید ومدت 3 ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

2015-06-06

—————————————————————————————-

بدخشان: دراثر انفجارات در جرم، 2 تانگ تخریب و12 عسکر دشمن کشته شدند

به اساس خبر، یک قطار قوای دشمن در ولسوالی جرم ولایت بدخشان هدف دو انفجار قرار گرفت.

هردو انفجار ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه تنگ شخ صورت گرفت  که دراثران، دو تانگ قطار دشمن که غرض کمک به عساکر شکستخورده شان به ولسوالی یمگان روان بودند، نابود گردید و12 عسکر دران کشته شدند.

شاهدان عینی میگویند که قوای دشمن بعد از وقوع هردو انفجار اجساد کشته های شان را جمع کردند ودوباره از مسیر شان برگشتند وفرار نمودند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

قندز: 5 تن اربکی در علی اباد کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم با ملیشه های اربکی در منطقه قاشملیان ولسوالی علی آباد ولایت قندز شدیدا درگیر شدند.

درگیری ساعت 9 صبح امروز آغاز گردید وتا 3 بعد ازظهر ادامه یافت که دراثرآن، بشمول فرزند قومندان جبار اربکی، 5 تن کشته وشمار زیادی دیگر زخمی شدند ومتباقی عساکردشمن بعد از تحمل تلفات متذکره پای به فرار نهادند.

خبرمیگوید که در اثر آتش متقابل دشمن یک تن از مجاهدین نیز شهید ویک تن دیگر جراخت خفیف برداشته است.

2015-06-06

—————————————————————————————-

پکتیا: 5 عسکر در جانی به هلاکت رسیدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک کاروان اردوی اجیر در حمله مسلحانه نمودند.

حمله صبح امروز آغاز گردید تا پایان روز ادامه یافت که دراثران، نتیجه ان، 5 عسکر دشمن کشته و2 تن دیگر زخمی شدند.

ویک تن امجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

2015-06-06

—————————————————————————————-

ننگرهار: 2 پوسته دشمن در غنی خیل مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر دو پوسته دشمن در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 2 بجه دیشب درمنطقه فرض صورت گرفت وهمچنان ساعت 2 ظهر امروز درمنطقه نهر 27 نیز بر پوسته دشمن حمله صورت گرفت که دراثرآن، ساختمان پوسته های دشمن خساره مند گردید و2 عسکردران کشته وبشمول قومندان خنجر اربکی، 3 تن دیگر نیز زخمی شدند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

بلخ: یک قومندان اربکی با یک تن از افراد اش در شولگر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر ملیشه های اربی درمنطقه رباط ولسوالی شولگر ولایت بلخ حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت که در اثران، قومندان غلام الله اربکی با یک تن از افراد اربکی اش کشته شدند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

قندز: 3 تن پولیس در چهاردره با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 3 تن پولیس درمنطقه خوشتیپی وغارک  درولسوالی چهاردره ولایت قندز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

پولیس یاد شده هریک محمد صادق فرنزد آغانیاز، عبدالرحیم فرزند فیض الله، سنگیر بیردی فرزند عبیدالله  دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه دیروز با مجاهدین پیوستند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

پکتیا: 1 تانگ در چمکنی تخریب و3 عسکردران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر عساکردشمن در ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا یکبار دیگر حمله کردند.

حمله صبح امروز درمنطقه لوره صورت گرفت وتا ناوقت ادامه یافت که در نتیجه ان، 3 عسکر کشته و4 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک تانگ زرهدار اردوی اجیر نیز تخریب گردید.

2015-06-06

—————————————————————————————-

غزنی: 5 عسکر دشمن درنزدیک مرکز کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه پیاده دشمن در منطقه باقولو درنزدیک مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 12 ظهر امروز بعد از یک انفجار صورت گرفت که دراثران، 5 عسکردشمن کشته شدند.

2015-06-06

—————————————————————————————-

پکتیا: عساکردشمن در نزدیک گردیز مورد حمله قرار گرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر وسائط عساکردشمن در منطقه قلعه عبدالله درنزدیک گردیز مرکزولایت پکتیا حمله کردند.

حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران، یک محافظ رئیس مخابرات عساکردشمن مرگبار زخم برداشت.

2015-06-06

Related posts