دلو 09 1401

قسمت اخبار باقی مانده مورخ 2015/5/29

میدان وردگ: ماین در سیداباد یک عسکر را هلاک ساخت
به اساس خبر، ماین در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرارداد.
انفجار ساعت یک بعد ازظهر دیروز درمنطقه کچلا صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————
میدان وردگ: یک گزمه دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بریک گزمه دشمن در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت 7 شام دیروز درمنطقه گدلی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
2015-05-29
————————————————————————————
غزنی: درحمله بر پوسته دشمن در ده یک، یک تن اربکی کشته شد
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بریک پوسته اربکی ها در منطقه قلعه بشیر ولسوالی ده یک ولایت غزنی حمله کردند.
حمله ساعت 3 بجه دیشب صورت گرفت،نبرد مدت 2 ساعت ادامه یافت که دراثران، یک تن اربکی کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
غزنی: یک عسکر در شلگر با درازکوف کشته شد
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، یک عسکر مزدور را در ولسوالی شلگر ولایت غزنی هدف سلاح نوع درازکوف قرار دادند.
عسکر یاد شده ساعت 6 صبح امروز درمنطقه رحیم خیل در داخل پوسته هدف قرار گرفت وجابجا کشته شد.
2015-05-29
—————————————————————————————-
لوگر: عساکردشمن در چرخ مورد حمله قرارگرفتند
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر عساکر اردوی اجیر در منطقه خواجه اسماعیل ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.
حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات وارد گردید.
2015-05-29
————————————————————————————–
پکتیکا: یک پوسته دشمن در یحی خیل مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر ملیشه های اربکی در منطقه غیب خیل ولسوالی یحی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.
حمله ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.
2015-05-29
————————————————————————————
میدان وردگ: دراثر انفجار بریک تانگ در جلریز، 4 تن پولیس کشته شدند
به اساس خبر، یک تانگ پولیس در منطقه زیولات ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید
انفجار ساعت 3 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و4 تن پولیس دران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
لغمان: درحمله بر بیس دشمن در قرغه یی، 5 عسکرکشته شدند
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بربیس دشمن در ولسوالی قرغه یی ولایت لغمان حمله کردند.
حمله ساعت 8 بجه دیشب درمنطقه مشلی کمر صورت گرفت که دراثران، ساختمان بیس خساره مند گردید و5 تن پولیس دران کشته شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
میدان وردگ: یک کاروان دشمن در جلریز مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک کاروان دشمن در منطقه محمد نور خیل ولسوالی جلریز ولایت میدان ورد حمله کردند.
حمله ساعت 2 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
دراثر انفجار بریک رینجر درنزدیک مرکز غزنی، یک تن پولیس کشته شد
به اساس خبر، یک عراده رینجر پولیس مزدور در منطقه قلعه میری نزدیک مرکزولایت غزنی شکار ماین گردید.
انفجار ساعت 8 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید ویک عسکردران کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
دراثر یک انفجار در سیدآباد، 3 عسکرکشته وزخمی شدند
به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.
انفجار ساعت 8 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه اوتریو صورت گرفت که دراثرآن، یک عسکرکشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
بغلان: ماین در نهرین عساکر دشمن را هدف قرارداد
به اساس خبر، ماین در ولسوالی نهرین ولایت بغلان عساکردشمن را هدف قرار داد.
انفجار صبح امروز درمنطقه برج صورت گرفت که دراثران، 3 عسکر دشمن زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
پکتیا: پولیس در سیدکرم مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، یک گزمه پولیس در منطقه علمگی ولسوالی سیدکرم ولایت پکتیکا مورد حمله قرارگرفت.
حمله ساعت 9 صبح دیروز صورت گرفت که دراثران، یک رینجر تخریب و2 عسکردران زخمی شدند.
2015-05-29
————————————————————————————-
غزنی: یک تن اربکی در ده یک با مجاهدین پیوست
به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی ده یک ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد
اربکی یاد شده یوسف فرزن نظر گل باشنده قریه قلعه کریمداد در همین منطقه با مجاهدین پیوست.
2015-05-29
—————————————————————————————-
کنر: یک پوسته در چپه دره مورد حمله قرار گرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته پولیس در منطقه گوسلک ولسوالی چپه دره ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورتگرفت که دراثرآن، به دشمن تلفات وارد گردید.
2015-05-29
—————————————————————————————-
پکتیا: مقر ولسوالی میرزکه مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی میرزکه لایت پکتیا حمله کردند.
حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.
2015-05-29
—————————————————————————————-
پایگاه امریکایی ها در میدان هوایی بگرام مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر میدان هوایی بگرم ولایت پروان حمله کردند.
حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت ودقیقا 2 موشک به دهدف اصابت نمود که دراثر آن به دشمن تلفات وارد گردید.
2015-05-29
—————————————————————————————-
غزنی: یک گزمه دشمن در شلگر مورد حمله قرار گرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک گزمه ملیشه های اربکی در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.
حمله ساعت 9 صبح امروز درمنطقه شنکی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
2015-05-29
—————————————————————————————-
پکتیا: یک گزمه پیاده پولیس در ولسوالی احمدآاباد شکار ماین گردید.
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک گزمه پیاده پولیس در ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیار ا هدف ماین گردید.
انفجار ساعت 8 صبح امروز درمنطقه شاخمسور صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس زخمی گردید.
2015-05-29
—————————————————————————————-
غزنی: یک تن اربکی در اب بند با مجاهدین پیوست
به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی اب بند ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی یاد شده ظهر امروز درمنطقه قلعه سرفراز صورت گرفت وبه دشمن مجاهدین پیوست.
2015-05-29
———————————————————————————–
لوگر: مقر ولسوالی خوشی با هفتاد پنج مورد حمله قرار گرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی خوشی ولایت لوگر حمله راکتی نمودند.
حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت ودقیقا 2 مرمی آن به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.
2015-05-29
—————————————————————————————-
سمنگان: یک پوسته دشمن در دره صوف مورد حمله قرارگرفت
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک پوسته دشمن در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان حمله کردند.
حمله ظهر امروز درمنطقه دشتک صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.
2015-05-29
—————————————————————————————-
کنرخاص: درحمله بریک پوسته دشمن، 3 عسکرکشته وزخمی شدند
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دفاعی بیس دشمن درمنطقه شالی ولسوالی کنر خاص حمله کردند.
حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت،نبرد مدت نیم ساعت ادامه یافت که دراثران، یک عسکرکشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
دراثریک انفجار درنزدیک میدان شهر، 2 کارمند اداره جاسوسی دشمن کشته شدند
به اساس خبر، ماین در نزدیک میدان شهر مرکز ولایت میدان وردگ کارمندان اداره جاسوسی دشمن را هدف قرار داد.
انفجار ساعت 4 عصر امروز درمنطقه ناصر صورت گرفت که دراثران، 2 کارمند آن اداره منهوس کشته شدند.
2015-05-29
—————————————————————————————-
پکتیکا: ماین در متاخان، یک عسکر مزدور را هلاک ساخت
به اساس خبر، دراثریک انفجار در ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا یک عسکر مزدور را هلاک ساخت.
انفجار ساعت 8 صبح امروز درنزدیک مرکز آن ولسوالی بالای عساکرپیاده دشمن صورت گرفت.
2015-05-29
—————————————————————————————-
خوست:بختی گل قومندان کندک پولیس سرحدی در علی شیر به قتل رسید
به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم دریک حمله تاکتیکی بختی گل قومندان کندک پولیس سرحدی دشمن را در ولسوالی علی شیر ولایت خوست به قتل رساندند.
قومندان بختی گل فرزند ایوب دریک حمله تاکتیکی مجاهدین درمنطقه مندیه کشته شد.
وی قومندانی کندک 4 کمپاین بری را بعهده داشت وموتر قومندان بختی گل نیز توسط مجاهدین غنیمت گردید و آنرا باخود بردند.
2015-05-29

Related posts