دلو 14 1401

فراه :  یک قومندان مهم دشمن درفراه رود بهلاکت رسید

ازولایت فراه خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز ، موتر سراچه حامل قومندان ( عوض ) درمنطقه آب خورما ازمربوطات ولسوالی فراه رود هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

دراین انفجار قومندان مذکور با یک تن ازمحافظین خویش جابجا کشته شده است .

خبرمی افزاید که قومندان مذکور  ازمدت 13 سال به این سو برای ادارۀ اجیر وظیفه اجرای میکرد ونیز دراختطاف افراد ملکی وچورچپاول  دست وسیعی داشت که امروز بسزای اعمال بد خویس رسید .

2015/7/26

Related posts