دلو 09 1401

فراه : درنبرد پشترود 5 تانک دشمن تخریب و27 تن ازاجیران بشمول 2 قومندان هلاک شدند

گذارش های رسیده ازولایت فراه حاکی است ، نبرد که دو روز قبل بادشمن درمناطق مختلف ولسوالی پشترود صورت گرفت وشام  روز گذشته با شکست دشمن به پایان رسیده است .

این درگیری درمناطق مسو ، آب سلاخ ، شمبارک ، بلندی وگوشه این ولسوالی زمانی بوقوع پیوست که عساکر اردوی اجیر ، پولیس ، ملیشه های اربکی وکارمندان شبکهء جاسوسی بخاطرعملیات بمناطق مذکور آمده بودند .

دراین جنگ دو روزه 27 تن ازاجیران بشمول 2 قومندان کشته شده وتعداد زیاد ازآنان بشدت زخمی شده اند .

دراین جنگ یک برید من ( عیدصالح باشندهء ولایت بدخشان ) زنده دستگیر گردیده است .

دردوران جنگ 5 تانک دشمن توسط ماین های زمینی ودهشکه کاملا نابود گردیده است .

دراین عملیات 6 پیکا امریکایی ، 8 سلاح نوع G3 ، 3 میل سلاح امریکایی ، یک قبضه راکت ، یک تفنگچه ، یک بم دستی ، یک پایه مخابرهء کلان ، 3 پایه مخابرهء خورد ودیگر مختلف النوع مهمات ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

قابل یاد آوری است که دراین جنگ طولانی 2 تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و6 تن دیگر زخم برداشته اند . تقبلهم الله

Related posts