دلو 14 1401

فراه : اجیران ازیک پوستۀ شان دربالابلوک گریختند

ازولایت فراه خبر رسیده است که بامداد امروز پولیس اجیر یک پوستۀ شان را درمنطقه حاجی امین کلی ازمربوطات ولسوالی بالابلوک تخلیه کرده وازمنطقه پا بفرارنهاده اند .

2015/8/10

Related posts