دلو 09 1401

فاریاب : 5 پوسته ویک منطقۀ وسیعی درقیصار فتح و30 تن ازاجیران کشته وزخمی شدند

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که از3 روز به اینسو جنگ شدیدی میان مجاهدین امارت اسلامی وعساکر اردوی اجیر درمربوطات ولسوالی قیصار جریان دارد .

دراین عملیات تاکنون منطقۀ خواجه ذاتخان  بطور کامل ازوجود دشمن تصفیه شده وتعداد کثیری ازقریه ها که عبارت است : بوزبگی ، تایسمت ، بالاوتایسمت پایان ، آقمست ، جوادنه ، بورغن ، بالا ، بورغن پاین ، تحت کمر ، طرقچی ، بالا وپایین ، چیره غار ف پیوند ، وتنگی  کاملا درکنترول مجاهدین امارت اسلامی قرار دارند .

دراین حمله 5 پوستۀ  کاملا فتح گردیده و30 تن پولیس ، اربکی وعساکر اردوی اجیر بشمول دو قومندان هریک عبید الله وحفیظ کشته وزخمی شده اند .

دراین عملیات یک اسب ، 6 عراده موترسایکل ، یک پیکا و5 میل کلاشنکوف ازدشمن بغنیمت مجاهدین درآمده است .

دردوران جنگ 5 تن ازمجاهدین بشهادت رسیده و2 تن دیگر نیز زخم برداشته اند .

 

، تقبلهم الله

Related posts