دلو 13 1401

فاریاب : 3 تن از اجیران در پشتونکوت کشته شدند

از واایت فاریاب اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 11 ظهر، در منطقۀ پوگانی ولسوالی پشتونکوت، ملیشه های اجیر اربکی مورد حملۀ چریکی مجاهدی امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات 3 تن از اجیران جابجا بهلاکت رسیدند و یک تن دیگر بشدت زخمی شد.

در پایان این عملیات ، 2 عراده موتر سایکل ، 2 میل کلاشنکوف ، یک پایه مخابره و مقداری مهمات بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمده است .

2015/8/30

Related posts