دلو 13 1401

فاریاب : 3 تانکر دشمن درقیصار تخریب گردید و 11 تن کشته شدند

ا زولایت فاریاب اطلاع رسیده است که صبح روز گذشته در مناطق یتی سلوق ، قورداق قلعه و تواچی ولسوالی قیصار، درگیری شدیدی با دشمن اجیر آغاز گردید که تا حوالی ساعت 9 صبح دوام کرد.

در این عملیات 3 تانکر سوخت دشمن اجیر کاملا تخریب گردید و 11 تن از اجیران بشمول قومندان قدرت جابجا بهلاکت رسیده و 7 تن دیگر نیز زخمی شدند .

2015-07-11

Related posts