دلو 09 1401

فاریاب : منطقهء قرایی بشمول یک قرارگاه مهم وپوسته ها درالمار فتح شد

ازولایت فاریاب خبر رسیده است ، چند روز قبل منطقهء قرایی که یک منطقهء مهم واستراتیژیک ولسوالی المار محسوب میشود  درکنترول ملیشه های گلم جم آمد ویک قرارگاه هم وچند پوسته درآن تعمیر کرده بودند  ، دیشب ازسوی مجاهدین امارت اسلامی درپی یک حمله مسلحانه بشمول یک قرارگاه وتعدادی ازپوسته ها بطور کامل فتح گردیده واجیران پس ازمتحمل شدن تلفات ازمنطقهء مذکور پا بفرارنهاده اند .

2015/8/19

Related posts