دلو 18 1401

فاریاب : قوای هوایی وزمینی دشمن دردولت آباد باشکست مواجه شد

ازولایت فاریاب خبر رسیده است که میان مجاهدین امارت اسلامی واجیران درولسوالی دولت آباد درگیری مسلحانه رخ داده است .

این درگیری ساعت 6 بجه صبح امروز درمنطقه ششبر ازمربوطات این ولسوالی زمانی بوقوع پیوست که عساکر اردوی اجیر ، ملیشه های اربکی وپولیس برای عملیات بمنطقه مذکور آمده بودند .

دراین جنگ که حدود 6 ساعت ادامه داشت ، درطی آن به دشمن تلفات زیاد وارد گشته است  .

دردوران جنگ طیاره های دشمن منطقه مذکور را هدف بمباردمان قرار دادند که دراثر آن خسارات زیاد به مردم منطقه وارد گشته است .

دراین حملات هوایی وزمینی دشمن  بمجاهدین بحمدالله هیچ آسیبی نه رسیده است .

2015/7/26

Related posts