دلو 12 1401

غور : 3 تن از اجیران در تیوره کشته شدند

از ولایت غور اطلاع رسیده است که روز گذشته در منطقۀ نیلی ولسوالی تیوره ، درگیری شدیدی با ملیشه های اجیر اربکی صورت گرفت که در طی آن 3 تن از اربکی ها جابجا کشته شدند .

2015/8/28

Related posts