دلو 14 1401

غور : یک عسکر در دولینه کشته شد

روز گذشته درمربوطات ولسوالی دولینه ولایت غور، یک عسکر دشمن در حملۀ مجاهدین بهلاکت رسید و یک میل سلاح از وی بغنیمت مجاهدین در آمد .
2015/5/31

Related posts