دلو 09 1401

غور : یک تن اربکی دردولینه کشته شد

ازولایت غور خبر رسیده است که صبح روز گذشته ، یک تن اربکی درمربوطات ولسوالی دولینه هدف انفجار ماین قرار گرفته وجابجا کشته شده است .

2015/7/24

Related posts