دلو 14 1401

غور : انفجار ماین بر افراد دشمن در تولک

از ولایت غور اطلاع رسیده است که دیشب افراد دشمن نزدیک مرکز ولسوالی تولک هدف انفجار ماین قرار گرفته اند.

در این انفجار به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015/5/28

Related posts