دلو 14 1401

غزنی: 4 عسکردر شلگر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه دشمن در منطقه مچی ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت ، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، 4 عسکر دشمن کشته شدند.

Related posts