دلو 13 1401

غزنی: 3 عسکردر شلگر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک گزمه اردوی اجیر درمنطقه قلعه سردار ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران،3 عسکر دشمن کشته شدند.

Related posts