دلو 12 1401

غزنی: یک کاروان دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک کاروان دشمن در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.
حمله ساعت 7 شام امروز درمنطقه سینی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.
2015-05-30

Related posts