دلو 13 1401

غزنی: یک پوسته دشمن در ولسوالی شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک پوسته ملیشه های اربکی در منطقه منار ولسوالی شلگرو لایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز صورت گرفت،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts