دلو 09 1401

غزنی: یک پوسته دشمن در واغظ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی واغظ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 12 بجه دیشب درمنطقه قلعه احمد خان صورت گرفت که دراثران، یک تانگ تخریب و4 عسکر دران کشته وزخمی شدند.

Related posts