دلو 12 1401

غزنی: یک پوسته دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن درمنطقه ابراهیم خیل ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید ویک عراده رینجر دشمن تخریب گشت.

Related posts