دلو 13 1401

غزنی: یک پوسته دشمن در ده یک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در منطقه قلعه بشیر ولسوالی ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 11 بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts