دلو 14 1401

غزنی: یک تن اربکی در قره باغ با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده حضرت گل فرزند فزیر باشنده قریه بک خیل امروزبامجاهدین پیوست وی موتر سایکل وسلاح اش را نیز به مجاهدین تسلیم داد.

Related posts